Foredrag og kåseri

Om du er interessert i foredrag eller kåseri så ta kontakt med oss.
Priser kr. 3000,-

1) Tanangers Historie
2) Det eldste Sola
3) Tanangers eldste historie
4) Erling Skjalgssons siste dag
5) Erling Skjalgssons kvilesteiner
6) Erling Skjalgsson på Sole
7) Leidangssystemet i vikingtiden
8) Vetene langs kysten vår
9) Lokalhistorie bak stedsnavn i skjærgården
10) Kompassrosen på Hengsøy
11) Napoleonskrigen i Sola
12) Losene i Tananger
13) De svarte Rottane – losene på Rott
14) Skipsforlis utfor Sola
15) Victoriaforliset i 1903
16) Hummerfangsten utfor Tananger
17) Lokalhistorie i skjærgården
18) Monsane i Tananger
19) Sildafisket og kystkultur i Sola
20) Med Veranda til Østersjøen med sild i 1865
21) Jentene på Flatholmen
22) Fuglelivet på Rott oppgjennom tidene
23) Solabuen i Amerika
24) Jakten på Gudmund Midnight Olsen i Amerika
25) Med Sjøleik til England under krigen
26) Sovjetiske krigsfangene under 2. verdenskrig
27) Andre Verdenskrig i Sola
28) Flynedskytninger utfor kysten vår under andre verdenskrig
29) Shellraffineriet – de første årene