Historien

Det hele startet i 1935. Trygve Østbø hadde tidligere kjøpt et gammelt kullager i Stavanger som han brukte til å bygge et fiskemottak. Høsten 1935 bygget han og Marie Rommetvedt det om til Hummerrestauranten. Første sesongen var 1936, en meget vellykket sådan. Dessverre kom ulykken allerede samme høst. 24. september 1936 brant restauranten ned. Trygve og Marie ga seg ikke. Allerede februar 1937 ble det nye hotellet tatt i bruk – da hadde hotellet fått flatt tak. Selv før åpningsdagen hadde de hatt flere hundre gjester, spesielt i forbindelse med sildefisket. Kilde: Atle Skarsten

Foto: Fotograf Gabriel T. Espedal - 1936  / Stavanger Byarkiv.
Foto: Fotograf Gabriel T. Espedal – 1936 / Stavanger Byarkiv.

Under krigen ble hotellet brukt som hovedkvarter av de tyske styrkene som var stasjonert i Tananger.

 

Her er Hummeren bygget opp igjen etter den første brannen.
Her er Hummeren bygget opp igjen etter den første brannen.

Bak Hummeren hotell ser vi her stormvarslingsmasta.

Hotellets uteplass er ferdig. Ytterligere er hotellet utvidet med ektra rom vest i bildet.
Hotellets uteplass er ferdig. Ytterligere er hotellet utvidet med ektra rom vest i bildet.

 

Hotellet har igjen blitt forandret. Nå er det flere vinduer i 2. etg.
Hotellet har igjen blitt forandret. Nå er det flere vinduer i 2. etg.

 

Hummeren hotell i august 1979
Hummeren hotell i august 1979

12. februar 1982 brant hotellet for andre gang. Her er kopi av artikkelen som stod i Stavanger Aftenblad i forbindelse med brannen.

hummerene-hotell-fasade-
Hummeren hotell – april 2015

Kilde: Kystkultursamlingen