Tanangers historie i korte trekk

Fra første gang vi hører Tananger nevnt i kildene i 1608 og frem til dagens oljeeventyr har Tananger hatt en utrolig og spennende historie. Her kommer en liten oversikt over noe av denne historien:
Siden uminnelige tider har Tananger blitt brukt som en trygg havn å søke tilflukt i om været slo seg vrangt. Men det var først etter at hummerens verdi som eksportartikkel, rundt 1650, at stedet ble bosatt. Før dette hadde man i området rundt Tananger saltet og tørket hummeren for eget bruk. Kan dette være en ny lørdagssnack? I et skifte etter Laurits Rott 25/2 1684, blir “Kari i Hafnen” nevnt. Hun er den første personen bosatt i Tananger vi kjenner til. Handel over Tananger hører vi for første gang om 2 september 1623, da en hollandsk skipper ulovlig lå her og solgte salt til bøndene.

Den første hummereksporten vi kjenner til fra Tananger skjedde da den hollandske skipperen Bernt Martens hentet en skipslast levende hummer her i 1672. Etter denne handelen, var først hollenderne og siden engelskmennene jevnlig på besøk i Tananger på jakt etter hummer. Rundt 1860 og 1870, kom en 6-10 båter fra England og hentet årlig rundt 100 000 hummer!

Hollenderne var og i Tananger på jakt etter en annen og litt mer uvanlig salgsartikkel. De kjøpte nemlig på begynnelsen av 1700-tallet en mengde skipslaster med stein, fra Meling. Det fortelles at denne steinen ble brukt til å bygge Amsterdam havn.
Siden har det bare gått fremover med Tananger, i begynnelsen hovedsakelig båret frem av hummerhandel, senere supplert med annen handel, fiske og til slutt oljeindustrien. På grunn av den enorme handelen over Tananger ble det i 1777 opprettet en undertollstasjon i Tananger, som igjen lå under Stavanger tollsteds-distrikt.

Som den beste og dypeste havnen nord for Egersund, fikk Tananger tidlig et ry blant de sjøfarende. Det er ikke tall på alle skipene som har søkt tilflukt i og etter dårlig vær.
I 1865 var det, på grunn av uvær, samlet over 4000 fiskere her!! I hele Haaland (Sola kommune) hadde vi på den tiden kun rundt 2500 innbyggere.
Samme året var det i Tananger registrert 165 innbyggere. Også større skip lå her i påvente av bedre vær, blåst hit på vei til og fra fjerne og eksotiske havner. På dette viset kom innbyggerne i Tananger, tidligere enn andre steder, i kontakt med nye handelsvarer og uvanlige produkter som tobakk, kaffe, te og liknende.
En mengde skip nådde ikke engang frem til Tananger, de strandet i den farlige skjærgården utfor. Ofte ble de da berget av stedets egne loser eller losene fra Rott. Flere av husene som står nevnt i denne guiden er bygd eller har vært bebodd av stedets egne helter, losene. Disse havets helter vil ble hedret av Tanangers Minne den 1. januar år 2000. Da avduket vi en losstatuen oppe på Risberghaugen, rett fremfor den gamle vakthytta i Tananger.

Etter hver stranding ble det holdt sjørett i huset til Monsen som er det eldste huset i Tananger. Her holdt losoldermannen selv til. Siden 1797 og frem til 1909 har Monsane innehatt denne tittelen. Denne familien har hatt stor innflytelse på Tanangers vekst, gjennom handel og skipsfart.

Krig har og periodevis bidratt til en temporær befolkningsvekst.
Under Napoleonskrigen var det stasjonert en avdeling rodde kanonbåter her. De var flere ganger i konflikt med engelske krigsskip, som ble jaget hver gang! På Storevarden ble det da plassert en stor mast og vakthytte som en del av en optisk telegraflinje fra svenskegrensen helt opp til Trondheim.

Også under første verdenskrig hadde vi norske krigsskip stasjonert her, denne gang som nøytralitetsvakt, uten at de fikk den store befaringen med selve krigen. Da så andre verdenskrig gjorde innmarsj var det tyske invasjonsstyrker som stod for befolkningseksplosjonen. Flere av de husene du vil se, var okkupert av tyskerne under krigen. Mer om dette senere….

I 1965 startet Aker-Norsco som forsyningsselskap i Tananger med tre ansatte. Oljeindustrien hadde gjort inntog og en ny epoke i Tanangers utvikling var begynt.

Ønsker du mer detaljer om Tanangers historie så tar du bare kontakt med Tanangers Minne eller Kystkultursamlingen i Tananger. Det samme om du har utfyllende opplysninger.

Kilde: Tanangers Minne