Guidede turer i Tananger

Tananger med sin spesielle og unike historie tilbake til begynnelsen på 1600-tallet er et yndet område for en guidede vandringer. Den idylliske bebyggelsen, de historiske husene og alle de spennende hendelsene som har funnet sted her legger alt til rette for en spesiell opplevelse. Jeg har flere unike temaer og løyper som kan gi forskjellige og lærerike opplevelser. Som det første og største sentrum i Sola var det også her man først etablerte sentrale funksjoner for administrasjon og kommunikasjon, som; tingsted, tollstasjon, telefonsentral, losoldermann og losstasjon, buss selskap, posthus, butikker, bakerier, gjestgiverier, hotell og flere fiskemottak og – salterier. Alle disse har sin helt spesielle og spennende historie.

Det historiske Tananger
En vandring gjennom Tanangers eldste bebyggelse. Vi får høre om hendelser knyttet til Tananger, konkrete bygg og personer. Turen kan starte fra Den gamla vakthyttå på Risberhaugen, eller fra Hab’n ved statuen av Jentene på Flatholmen og gå helt til Kystkultursamlingen, eller motsatt vei. Historie tilbake til lenge før de første faste bosetningene i Tananger, frem til oljens inntog, ispedd mengder av hendelser og episoder gjør turen til en engasjerende og spennende opplevelse. Steinalderboplasser, mulige båtstø for vikingskip, hendelser i middelalderen, aktiviteter og hendelser under både Den store Nordiske krigen, Napoleonskrigene og første og andre verdenskrig blir krydret med daglidagse og spesielle hendelser.

Det maritime Tananger
Tananger er tuftet på sjøfart og fiske. Derfor finnes det også en mengde spennende hendelser forbundet med både loser, fiskeriene og ikke minst strandinger og forlis. Losenes historie er tett forbundet med Tanangers historie. Losoldermannen holdt til her siden losvesenet ble organisert og de tre siste av dem holdt til i Monsahuset, innerst i Hab’n. Losaloftet, Oldermannsbakken og losutkikken er spor etter denne aktiviteten. Det samme er den gamla vakthyttå og ikke minst statuen Losen som ble reist på Risberhaugen av Tanangers Minne i 2000. Utallige strandinger og forlis har skjedd både i skjærgården utenfor Sola, men også inne i selve Tananger havn. Fisket av hummer, sild og annen fisk har også gitt opphav til mengdevis av spennende og tidvis tragiske historier.

Tananger i krig
En tur fokusert på de forskjellige krigene som beboerne i Tananger har opplevd opp gjennom århundrene. Turen starter oppe ved den gamla vakthyttå på Risberhaugen og går via Habn ut til Melingsholmen. Vi starter med Den store nordiske krigen og et svensk kaperskips tragiske endelikt ute ved Flatholmen, via Napoleonskrigene hvor flere små kanonsjalupper var stasjonert i Tananger, med tilhørende signalstasjoen. Under første verdens var flere forskjellige krigsskip stasjonert her som nøytralitetsvakt. Andre verdenskrig er nok den mest dramatiske delen av Tanangers historie med en mengde spennende hendelser, deriblant Sjøleik som rømte fra havnen i 1941 til Skottland med 18 menn og en kvinne ombord.

Tanangers eldste bebyggelse
Vi tar en vandring rundt havnen i Tananger og kikker på de eldste husene og spesielle byggene. Alt fra Monsahuset som ble bygget en gang tidlig på 1700-tallet, via privathus og forretningsbygg og sjøhus, frem til bussgarasjen fra 1949 vil bli diskutert.

Rott, øya tiden glemte
Rott er egentlig to øyer som ligger like utenfor Tananger. En halvtimes båttur bringer oss ut til den beste naturlige havnen på Jæren. Øya har en fargerik historie tilbake fra steinalderen. Rott har lenge vært et populært sted, både på grunn idylliske omgivelser, men mest på grunn av nærheten til forskjellige viktige naturressurser. Plasseringene i skjærgården var ideel for loser, fiskere og jegere. Her hadde man god landbruksjord, nærhet til utmerkede fiskeområder for, sild, annen fisk og den attraktive hummeren samt muligheter for fangst av fugler og sel. Opp gjennom tidene har mange båter forlist i de farlige farvannene rundt Rott, noe som og kunne gi store inntekter. På vår vandring gjennom Rotts historie starter vi nede i Stra’en og går på grusveier omgitt av idylliske steingjerder. Vandringen bringer oss forbi det gamle skolehuset, vakre små hvite hus, med velstelte hager, losutkikken, strømhuset og moderne gårder. Vi kikker på bosteder, gravhauger, hustufter og andre fornminner fra både steinalder, bronsealder, jernalder og vikingtid. Historier fra slutten av vikingtiden med et spennende og blodig slag, via middelalderen og forskjellige kriger, dramatiske forlis, fiske og fangst gjør vandringen alt for kort.
—————
Guidede turer med båt
Ved hjelp av Hummerens båt Doffen, eller innleide båter kan vi gå på oppdagelse i skjærgården utenfor Tananger. Det er flere forskjellige temaer som kan dekkes, enten som en ren guidet tur, eller kombinert med en fisketur, eller tur til Rott.

Strandinger og forlis i skjærgården
Siden 1555 frem til i dag har det skjedd godt over 200 forlis i skjærgården utfor Tananger. De aller fleste av disse båten ble
værende, mens noen ble berget. Det er fantastisk spennende og dramatiske historier disse hendelsene kan by på. Det er flere ”løyper” vi kan ta for å dekke de meste spennende av disse forlisene.
Noen eksempler er:
– Klokkeskjærsforliset i 1555, med domkirkeklokkene fra Stavanger.
– Nieroth ved Flatholmen 1713, svensk kaperskip.
– Victoriaforliset ved Kolnesholmene i 1903. Den mest tragiske.
– Bananbåten, tysk skip lastet med bananer gikk på grunn i 1939.
– Eplebåten, skip lastet med epler som ble senket av fly i 1944.

Andre verdenskrig i skjærgården
Under andre verdenskrig var skjærgården utfor Sola skueplass for en mengde dramatiske hendelser som luftkamp og flynedskytninger, i tillegg til flere senkninger, både av torpedoer, miner og fly. I tillegg hadde tyskerne et stort fort på Vigdel, Sola flyplass og observasjonsposter på båd Håstein og Tjør. I 1941 dro skøyta Sjøleik til England fra Tananger. Samlet blir dette en komplett og spennende historie om krigen i Sola, der man på enkelt vis vi være der det
skjedde eller i det minste har en god oversikt over stedet.

Loshistorie
Når båter trengte hjelp til å navigere inn til en trygg havn, eller båter var i nød, var det losene som måtte ut, uansett vær og forhold. På Rott og i Tananger har vi hatt noen av de beste og mest omtalte losene i Norge. Derfor er det nesten ikke et sted i skjærgården som ikke kan kobles opp mot loshistorie.

Safari i skjærgården
Vi tar turen forbi Rott og jeg forteller om det som tidligere var Norges sydligste fuglevær. Under høst- og vårtrekket oppdages det fremdeles sjeldne fugler her ute. Turen går videre ut til Tjør hvor vi beskuer fuglefjellet her ute, med sine tusenvis av innbyggere; toppskarv, alke, lomvi, krykje, teist og havets papegøye lunden, i tillegg til en mengde måker. Er vi heldige vil vi også kunne se andre fugler som havsule, havørn, vandrefalk, havsvale og alkekonge. Ut over dette kan vi garantere nærkontakt med både havert og steinkobbe. Et yrende liv de fleste ikke har sett maken til.

Priser: Omvisning i Tananger 3500,- og omvisning i båt 4000,-.